CURIATIA, Cr. 240/2b – Semisse Saturno / prua

COD: 345/14-4 Categoria:

Descrizione

C. Curiatius Trigeminus, Semisse, 135 a.C., Roma, Cr. 240/2b

7,82g – 23mm

D/ Testa di Saturno a destra; dietro, S.

R/ C CVR F (legato), ROMA (esergo); prua rivolta a destra; davanti, S.

MB